Ceny

Nabízené služby jsou poskytovány za smluvní ceny v závislosti na obtížnosti a rozsahu zadaného úkolu.

Po zaslání Vaší poptávky, předložíme Vám cenovou nabídku.

Cenu lze sjednat dle spotřeby času jako hodinovou nebo jako cenu pevnou za jednotlivé úkony či výstupy, popř. jako odměnu náležící jen v případě úspěchu ve věci.

Hodinové sazby se vztahují k poradenství, konzultacím apod. Taxativní sazby platí pro zpracování dokumentace, kontrolní činnosti, zastupování před správcem daně nebo soudem apod.