Úvodem

 

Řešíte problém ve stavební oblasti, příp. ve stavební investici ?     Chcete se problému vyhnout ?
 

Mám pro Vás řešení !

Poptávka nebo dotaz ?    Kontaktujte nás, jsme Vám k dispozici !        

ID : u9zs26g

                                                                                           

Kariéra :

Absolvent  VUT  BRNO  FAST  -  obor  pozemní  stavby   

                                                                K – ocelové konstrukce

 

Jsem  autorizovaným  inženýrem  v oboru  (1994)    AI 1300349

a  KS v Brně jmenován   soudním znalcem  (2014)  v oboru  EKONOMIKA, odvětví ceny  a odhady,                                                  .                                                                                          specializace  nemovitosti

                                      a  soudním znalcem  (2018)  v oboru  STAVEBNICTVÍ, odvětví stavby obytné, průmyslové a .                                                                                                                                                            zemědělské                                                  .                                                                                          specializace  budovy a haly,  rekonstrukce,                                 .                                                                                                  poruchy obvodového pláště, výplně otvorů

 

 

Praxe :

  8 let   statik a projektant  ocelových konstrukcí  

20 let   jednatel stavební firmy

            OSVČ